• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
 
Quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục, trung tâm đào tạo, trường mẫu giáo, trường phổ thông, đại học, cao đẳng...

Quản lý mô hình trường học hiệu quả

Hỗ trợ làm việc từ bất cứ đâu, chia sẻ công việc từ bạn đến mọi đối tượng trong tổ chức giáo dục.
Dễ dàng bổ sung ứng dụng để tạo ra một giải pháp hoàn chỉnh cho trường học của bạn.

Theo dõi hoạt động giáo dục

Xem các hoạt động giáo dục diễn ra hàng ngày mọi lúc mọi nơi, với thời khóa biểu dễ đọc, cập nhật liên tục

Nhanh hơn

Giảm thời gian để được thanh toán bằng hóa đơn trực tuyến và các khoản thanh toán nổi bật với lời nhắc tự động.

Học viên

Khởi tạo, quản lý và lưu trữ các thông tin, các hoạt động, các khoản học phí... của từng học viên. Mọi thông tin của học viên được lưu trữ trên một phân hệ quản lý để dễ dàng cho việc truy cập và tìm kiếm các thông tin liên quan một cách nhanh chóng.

Khởi tạo, quản lý thông tin học viên
Tạo và lưu trữ các thông tin, các hoạt động của học viên.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Quản lý giáo dục - Tuyển sinh - Thư viện - Bài tập -
Xuất hóa đơn - Phụ huynh - Tài liệu.

Giáo viên

Quản lý và lưu trữ các thông tin của giáo viên.
Các thông tin của giáo viên được quản lý trên cùng một phân hệ nên sẽ rất dễ dàng và thuận tiện cho việc truy cập và tìm kiếm các thông tin liên quan.

Khởi tạo, quản lý thông tin giáo viên

Tạo và lưu trữ các thông tin, các hoạt động của giáo viên

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Quản lý giáo dục - Thư viện - Thời khóa biểu -
Nhân viên - Xuất hóa đơn - Tài liệu.

Mua hàng

Tự động hóa các yêu cầu mua hàng, yêu cầu khởi tạo cho báo giá, theo dõi đơn mua hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhận hàng và kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp,... để tạo nên một giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hoàn hảo.

Quản lý thông tin đơn mua hàng

Quản lý thông tin nhà cung cấp. Quản lý thông tin sản phẩm, biến thể sản phẩm. Khởi tạo và quản lý yêu cầu báo giá, đơn mua hàng. Quản lý hàng sắp về, hóa đơn nhà cung cấp.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.
Bán hàng

Khởi tạo báo giá, chuyển đổi báo giá thành đơn hàng / hợp đồng bán hàng nhanh chóng. Quản lý, theo dõi các đơn hàng, tự động hóa việc xuất hóa đơn, báo cáo linh hoạt giúp người dùng đưa ra quyết định chính xác

Quản lý thông tin bán hàng

Quản lý thông tin khách hàng. Quản lý báo giá, đơn hàng, nhóm bán hàng. Quản lý thông tin sản phẩm, các biến thể sản phẩm.
Quản lý danh sách hóa đơn chờ.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Bảo hành - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.Điểm bán lẻ

Thiết lập, quản lý & vận hành chuỗi cửa hàng
Hỗ trợ kết nối thiết bị cảm ứng (máy tính bảng iPad, Android...

Quản lý bán hàng tại quầy

Quản lý phiên bán hàng. Khởi tạo & quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng. Quản lý các chính sách khuyến mại. Quản lý các hoạt động bán hàng tại phiên làm việc, ghi nhận sổ sách kế toán.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Kho - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.
Thương mại điện tử

Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho, bán hàng, kế toán

Quản lý bán hàng trực tuyến

Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho,
bán hàng, kế toán.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Mua hàng - Bảo hành - Bảo trì - Kế toán.

Tại sao chọn iKeToan Cloud

iKeToan Cloud cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.

Biểu phí dịch vụ

iKeToan Cloud cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.