• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
 
Sản xuất, xây dựng...

Quản lý kinh doanh cho đơn vị có hoạt động sản xuất, công trình xây dựng

Tối ưu hóa quy trình quản lý thông tin

Chia sẻ công việc từ bạn đến nhân viên & đối tác.
Dễ dàng bổ sung ứng dụng để tạo ra một giải pháp hoàn chỉnh cho doanh nghiệp của bạn.

Theo dõi hoạt động doanh nghiệp

Xem các hoạt động của doanh nghiệp đến và đi hàng ngày mọi lúc mọi nơi, với các biểu đồ dễ đọc hiển thị số liệu cập nhật.

Nhanh hơn

Giảm thời gian để được thanh toán bằng hóa đơn trực tuyến và các khoản thanh toán nổi bật với lời nhắc tự động.

Kế toán & Tài chính

Hợp chuẩn kế toán Việt Nam
Sổ sách kế toán, chứng từ & hóa đơn điện tử
Quản lý doanh thu, chi phí, công nợ, thanh toán

Quản lý sổ sách kế toán

Quản lý kế toán bán hàng
Quản lý kế toán mua hàng
Quản lý kế toán quản trị.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Bán hàng - Mua hàng - Bảo hành - Sản xuất - Bảo trì - Điểm bán lẻ.


Kho

Nghiệp vụ kho, tối ưu hóa quản lý tồn kho

Quản lý kho hàng, các sản phẩm trong kho

Khởi tạo, quản lý thông tin sản phẩm, số lô/sê-ri, gói hàng. Khởi tạo, quản lý quy tắc tồn kho. Quản lý quá trình nhập - xuất sản phẩm. Quản lý tồn kho sản phẩm, kiểm kê hàng tồn.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Bảo hành - Sản xuất - Bảo trì - POS - Kế toán - Tài liệu.Mua hàng

Tự động hóa các yêu cầu mua hàng, yêu cầu khởi tạo cho báo giá, theo dõi đơn mua hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhận hàng và kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp,... để tạo nên một giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hoàn hảo.

Quản lý thông tin đơn mua hàng

Quản lý thông tin nhà cung cấp. Quản lý thông tin sản phẩm, biến thể sản phẩm. Khởi tạo và quản lý yêu cầu báo giá, đơn mua hàng. Quản lý hàng sắp về, hóa đơn nhà cung cấp.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.
Bán hàng

Khởi tạo báo giá, chuyển đổi báo giá thành đơn hàng / hợp đồng bán hàng nhanh chóng. Quản lý, theo dõi các đơn hàng, tự động hóa việc xuất hóa đơn, báo cáo linh hoạt giúp người dùng đưa ra quyết định chính xác

Quản lý thông tin bán hàng

Quản lý thông tin khách hàng. Quản lý báo giá, đơn hàng, nhóm bán hàng. Quản lý thông tin sản phẩm, các biến thể sản phẩm.
Quản lý danh sách hóa đơn chờ.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Bảo hành - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.Điểm bán lẻ

Thiết lập, quản lý & vận hành chuỗi cửa hàng
Hỗ trợ kết nối thiết bị cảm ứng (máy tính bảng iPad, Android...

Quản lý bán hàng tại quầy

Quản lý phiên bán hàng. Khởi tạo & quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng. Quản lý các chính sách khuyến mại. Quản lý các hoạt động bán hàng tại phiên làm việc, ghi nhận sổ sách kế toán.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Kho - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.
Thương mại điện tử

Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho, bán hàng, kế toán

Quản lý bán hàng trực tuyến

Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho,
bán hàng, kế toán.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Mua hàng - Bảo hành - Bảo trì - Kế toán.

Tại sao chọn iKeToan Cloud

iKeToan Cloud cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.

Biểu phí dịch vụ

iKeToan Cloud cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.