• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
 

Phát triển doanh nghiệp 

Làm việc từ bất cứ đâu, chia sẻ công việc từ bạn đến nhân viên & đối tác. Dễ dàng bổ sung ứng dụng để tạo ra một giải pháp hoàn chỉnh cho doanh nghiệp của bạn.

Hồ sơ chính xác

Nhanh chóng phân loại các giao dịch ngân hàng của bạn mỗi ngày để bạn có thể theo dõi dòng tiền và có mọi thứ sẵn sàng tại thời điểm khai thuế.

Theo dõi hoạt động DN

Xem các hoạt động của doanh nghiệp đến và đi hàng ngày mọi lúc mọi nơi, với các biểu đồ dễ đọc hiển thị số liệu cập nhật.

Nhanh hơn

Giảm thời gian để được thanh toán bằng hóa đơn trực tuyến và các khoản thanh toán nổi bật với lời nhắc tự động.

Đặt lịch hẹn

Hỗ trợ lên lịch một cuộc hẹn với khách hàng và quản lý cuộc hẹn. Hồ sơ của mỗi cuộc hẹn theo lịch trình được duy trì trong hệ thống. Cho phép gửi thư nhắc nhở đến khách hàng để thông báo đến họ trước ngày đặt lịch hẹn.

Quản lý lịch hẹn

Thiết lập, quản lý thông tin lịch hẹn với khách hàng.
Cấu hình thiết lập tùy theo nhu cầu người dùng

Tuỳ chọn thông tin sản phẩm dịch vụ cho phép đặt lịch hẹn. Tuỳ chọn phương thức thanh toán. Khởi tạo, tuỳ chọn mẫu email tự động gửi thông báo đến khách hàng.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp đặt lịch hẹn theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.
Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Lịch - Liên hệ - Kho - Website - Thương mại điện tử
Quan hệ khách hàng (CRM)

Xây dựng, quản lý & thực thi quy trình bán hàng thông qua Nguồn dẫn và Cơ hội.

Quản lý thông tin đơn mua hàng

Quản lý thông tin nhà cung cấp. Quản lý thông tin sản phẩm, biến thể sản phẩm. Khởi tạo và quản lý yêu cầu báo giá, đơn mua hàng. Quản lý hàng sắp về, hóa đơn nhà cung cấp.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.Mua hàng

Tự động hóa các yêu cầu mua hàng, yêu cầu khởi tạo cho báo giá, theo dõi đơn mua hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhận hàng và kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp,... để tạo nên một giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hoàn hảo.

Quản lý thông tin đơn mua hàng

Quản lý thông tin nhà cung cấp. Quản lý thông tin sản phẩm, biến thể sản phẩm. Khởi tạo và quản lý yêu cầu báo giá, đơn mua hàng. Quản lý hàng sắp về, hóa đơn nhà cung cấp.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.
Bán hàng

Khởi tạo báo giá, chuyển đổi báo giá thành đơn hàng / hợp đồng bán hàng nhanh chóng. Quản lý, theo dõi các đơn hàng, tự động hóa việc xuất hóa đơn, báo cáo linh hoạt giúp người dùng đưa ra quyết định chính xác

Quản lý thông tin bán hàng

Quản lý thông tin khách hàng. Quản lý báo giá, đơn hàng, nhóm bán hàng. Quản lý thông tin sản phẩm, các biến thể sản phẩm.
Quản lý danh sách hóa đơn chờ.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Bảo hành - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.Điểm bán lẻ

Thiết lập, quản lý & vận hành chuỗi cửa hàng
Hỗ trợ kết nối thiết bị cảm ứng (máy tính bảng iPad, Android...

Quản lý bán hàng tại quầy

Quản lý phiên bán hàng. Khởi tạo & quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng. Quản lý các chính sách khuyến mại. Quản lý các hoạt động bán hàng tại phiên làm việc, ghi nhận sổ sách kế toán.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Kho - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.
Thương mại điện tử

Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho, bán hàng, kế toán

Quản lý bán hàng trực tuyến

Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho,
bán hàng, kế toán.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Mua hàng - Bảo hành - Bảo trì - Kế toán.

Tại sao chọn iKeToan Cloud

iKeToan Cloud cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.

Biểu phí dịch vụ

iKeToan Cloud cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.