• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
 

Phát triển doanh nghiệp 

Làm việc từ bất cứ đâu, chia sẻ công việc từ bạn đến nhân viên & đối tác. Dễ dàng bổ sung ứng dụng để tạo ra một giải pháp hoàn chỉnh cho doanh nghiệp của bạn.

Hồ sơ chính xác

Nhanh chóng phân loại các giao dịch ngân hàng của bạn mỗi ngày để bạn có thể theo dõi dòng tiền và có mọi thứ sẵn sàng tại thời điểm khai thuế.

Theo dõi hoạt động DN

Xem các hoạt động của doanh nghiệp đến và đi hàng ngày mọi lúc mọi nơi, với các biểu đồ dễ đọc hiển thị số liệu cập nhật.

Nhanh hơn

Giảm thời gian để được thanh toán bằng hóa đơn trực tuyến và các khoản thanh toán nổi bật với lời nhắc tự động.

Đặt lịch hẹn

Hỗ trợ lên lịch một cuộc hẹn với khách hàng và quản lý cuộc hẹn. Hồ sơ của mỗi cuộc hẹn theo lịch trình được duy trì trong hệ thống. Cho phép gửi thư nhắc nhở đến khách hàng để thông báo đến họ trước ngày đặt lịch hẹn.

Quản lý lịch hẹn

Thiết lập, quản lý thông tin lịch hẹn với khách hàng.

Cấu hình thiết lập tùy theo nhu cầu người dùng

Tuỳ chọn thông tin sản phẩm dịch vụ cho phép đặt lịch hẹn. Tuỳ chọn phương thức thanh toán. Khởi tạo, tuỳ chọn mẫu email tự động gửi thông báo đến khách hàng.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp đặt lịch hẹn theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.
Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Lịch - Liên hệ - Kho - Website - Thương mại điện tử

Quan hệ khách hàng (CRM)

Xây dựng, quản lý & thực thi quy trình bán hàng thông qua Nguồn dẫn và Cơ hội.

Thông tin khách hàng tiềm năng

Quản lý thông tin khách hàng / nhà cung cấp
Chuyển cơ hội thành báo giá.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Bán hàng - Mua hàng- Kho - Tài liệu.


Mua hàng

Tự động hóa các yêu cầu mua hàng, yêu cầu khởi tạo cho báo giá, theo dõi đơn mua hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhận hàng và kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp,... để tạo nên một giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hoàn hảo.

Quản lý thông tin đơn mua hàng

Quản lý thông tin nhà cung cấp. Quản lý thông tin sản phẩm, biến thể sản phẩm. Khởi tạo và quản lý yêu cầu báo giá, đơn mua hàng. Quản lý hàng sắp về, hóa đơn nhà cung cấp.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.Bán hàng

Khởi tạo báo giá, chuyển đổi báo giá thành đơn hàng / hợp đồng bán hàng nhanh chóng. Quản lý, theo dõi các đơn hàng, tự động hóa việc xuất hóa đơn, báo cáo linh hoạt giúp người dùng đưa ra quyết định chính xác

Quản lý thông tin bán hàng

Quản lý thông tin khách hàng. Quản lý báo giá, đơn hàng, nhóm bán hàng. Quản lý thông tin sản phẩm, các biến thể sản phẩm.
Quản lý danh sách hóa đơn chờ.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Bảo hành - Sản xuất - Kế toán - Tài liệu.Quản lý bất động sản

Quản lý các hoạt động cho thuê khách sạn, nhà ở thương mại, bất động sản,...

Quản lý hoạt động cho thuê BĐS

Quản lý các hoạt động cho thuê khách sạn, nhà ở thương mại, bất động sản,...

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.

Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - Kế toán - Quản lý rủi ro.


Quản lý Kho vận

Nghiệp vụ kho, tối ưu hóa quản lý tồn kho

Quản lý kho hàng, các sản phẩm trong kho

Khởi tạo, quản lý thông tin sản phẩm, số lô/sê-ri, gói hàng. Khởi tạo, quản lý quy tắc tồn kho. Quản lý quá trình nhập - xuất sản phẩm. Quản lý tồn kho sản phẩm, kiểm kê hàng tồn.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Liên hệ - CRM - Kho - Bảo hành - Sản xuất - Bảo trì - POS - Kế toán - Tài liệu.Email Marketing - Sự kiện

Tạo những sự kiện tại chỗ và trực tuyến, các chiến dịch marketing tự động & có mục tiêu nhất định.

Quản lý sự kiện

Tạo những sự kiện tại chỗ và trực tuyến, các chiến dịch marketing tự động & có mục tiêu nhất định.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Khảo sát - Liên hệ.Khảo sát

Dễ dàng tạo và chỉnh sửa khảo sát trực tuyến, một nền tảng để quản lý tất cả: tự động hóa việc đánh giá, khảo sát sự hài lòng, chiến dịch tiếp thị, hình thức phản hồi,...

Quản lý khảo sát

Dễ dàng tạo & chỉnh sửa khảo sát trực tuyến, một nền tảng để quản lý tất cả: tự động hóa việc đánh giá, khảo sát sự hài lòng, chiến dịch tiếp thị, hình thức phản hồi,... Hỗ trợ chạy số liệu thống kê, đo tỷ lệ phản hồi & trích xuất phân tích trong một vài cú nhấp chuột.

Báo cáo
Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.
Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Email Marketing - Sự kiện - Liên hệ.


Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro cho dự án và các nhiệm vụ.
Tạo ra rủi ro, phân tích rủi ro, sự cố rủi ro trong quá trình thực hiện

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro cho dự án và các nhiệm vụ.
Tạo ra rủi ro, phân tích rủi ro, sự cố rủi ro trong quá trình thực hiện.

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Sản xuất - Property Management Systerm - Quản lý vận tải.


Tại sao chọn iKeToan Cloud

iKeToan Cloud cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.

Biểu phí dịch vụ

iKeToan Cloud cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.