• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
 
. Compare 0

   BIỂU PHÍ DỊCH VỤ T-VAN iKeToan 

   iKeToan Basic

   1.999.000đ/năm

   • Sử dụng trên nền tảng Windows
   • Quản lý doanh thu, công nợ
   • Dễ dàng ghi chép sổ sách, lập chứng từ
   • Quản lý dữ liệu kế toán
   • Hạch toán tự động
   • Phân cấp người dùng trên cùng 01 hệ thống

   iKeToan Cloud

   3.999.000đ/năm

   • Bao gồm các tính năng của iKeToan Basic
   • Sử dụng nền tảng đám mây quản lý kinh doanh
   • Ứng dụng di động cho người dùng
   •  Tích hợp dịch vụ hóa đơn điện tử iXHĐ
   • Báo cáo trực quan 
   • Phân cấp nhiều người dùng trên hệ thống

   ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG


   *Tính theo tài khoản

   Số lượng tài khoản Phí dịch vụ (VNĐ/tháng)
   Từ 01 - 05 49.000
   Từ 06 - 10
   39.000
   Từ 11 - 50
   29.000
   Từ 51
   19.000
   Phí cài đặt công thức tính lương 1.000.000 / Công ty

   Ứng dụng dành cho người dùng.
   Dễ dàng quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty  

    ĐĂNG KÝ NGAY
              

   49.000đ/th
   *tính theo tài khoản
   Thanh toán hàng năm
   ĐĂNG KÝ
   39.000đ/th
   *tính theo tài khoản
   Thanh toán hàng năm
   ĐĂNG KÝ
   29.000đ/th
   *tính theo tài khoản
   Thanh toán hàng năm
   ĐĂNG KÝ
   19.000đ/th
   *tính theo tài khoản
   Thanh toán hàng năm
   ĐĂNG KÝ

           Đăng ký tư vấn iKeToan™

             Vui lòng gửi thông tin của bạn tại đây để được tư vấn hỗ trợ   
   Xin cám ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ iKeToan
   Quản lý kế toán cho doanh nghiệp